VŠMÚ – ZAHRÁME VŠETKO

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    MADE BY VACULIK
  • Klient
    Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta VŠMU každé 2 roky organizuje medzinárodný študentský festival divadelnej tvorby Istropolitana Projekt. V agentúre sa vždy snažíme projektu čo najviac pomôcť prípravou kampane (samozrejme bez nároku na honorár). Kampaň má dotiahnuť čo najviac divákov, aby festival získal prostriedky, z ktorých môže financovať rôzne aktivity festivalu.
Hlavná výzva pre agentúru: AKO ZVIDITEĽNIŤ FESTIVAL A PRILÁKAŤ ČO NAJVIAC NÁVŠTEVNÍKOV NA FESTIVAL, NO PRACOVAŤ S TAKMER NULOVÝM PRODUKČNÝM A MEDIÁLNYM BUDGETOM.
Jedinými zbraňami, ktoré sme mohli využiť bolo herecké nadanie mladých študentov a ich učiteľov.