Vyliečme nezáujem

  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    MARK/BBDO v spolupráci s agentúrami PS:Digital, Diorama, PRime Time
  • Klient
    Liga za duševné zdravie SR

Duševné zdravie je na Slovensku tabu. Nevenuje sa mu ani štát, ani verejnosť, a dostatočne sa nezapájajú ani samotní psychiatri. Liga za duševné zdravie sa už takmer 20 rokov snaží veci zmeniť. Neúspešne. Pred 12 rokmi musela dokonca zaniknúť telefonická linka dôvery, ktorá zachraňovala ľudské životy. Celá situácia sa dá zhrnúť jedným slovom. NEZÁUJEM. Ten bráni akémukoľvek riešeniu. No namiesto toho, aby sme to vzdali, sme sa rozhodli proti nezáujmu postaviť. Pretože ak chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, najprv musíme vyliečiť nezáujem. Pripravili sme kampaň, ktorá cez nezáujem vyvoláva záujem.