Zvýšenie počtu leadov a zníženie CPA pre klienta Cvičisko

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    samsiDigital
  • Klient
    Cvičisko

Klient Cvičisko, moderné fitness centrum na princípe individuálnych tréningov, nás oslovil, keď už mal 2 fungujúce prevádzky a nastavenú online komunikáciu. Zároveň si však uvedomoval, že existuje priestor na jej zlepšenie. Našou úlohou bolo zvýšenie počtu kvalifikovaných leadov mesačne za rovnaký budget do médií.
Najdôležitejším faktorom vzájomnej spolupráce pritom neboli zmeny v kampani, ale správne nastavenie celého procesu spolupráce, od ktorého sme sa potom úspešne odrazili. Práve vďaka úvodným analýzam (SEO Audit, Audit PPC kampaní) sa nám podarilo identifikovať skrytý potenciál kampaní, využiť ho a zlepšiť tak celkové výsledky. Dôležitým bodom celej spolupráce sú aj pravidelné stretnutia s klientom, na ktorých si vykonané práce za daný mesiac sumarizujeme, prechádzame a navrhujeme ďalšie kroky.