Ako sme klientovi Raj Hračiek zväčšili medziročný rast ZISKOV z 15% na 81%!

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    RIESENIA
  • Klient
    Raj Hračiek
  • Podkategórie

Raj hračiek je online predajca hračiek a funguje v 4 krajinách – Slovensko, Česko, Maďarsko a Rumunsko.

S klientom sme začali komunikáciu ohľadom správy kampaní a prišli sme s návrhom optimalizácie kampaní na zisk namiesto výnosov či PNO (podiel nákladov na obrate).

Vďaka tomu sme medziročne zvýšili zisk z kampaní o 81,29 %, pri zvýšení mediálneho rozpočtu len o 59,70 %. Tento zisk má už odčítané mediálne náklady.

Prečo optimalizovať na zisk?

1) Klient používa dynamickú cenotvorbu na základe konkurencie. Predajná cena produktu, a teda aj marža sa mení na dennej báze. Práve preto je dôležité optimalizovať kampane na zisk.

2) Ošetríme vďaka tomu zľavy či cenu za dopravu, čo nám umožní sústrediť sa na skutočný zisk.

3) Umožňuje nám to identifikovať stratové produkty podľa ich ziskovosti.

Využívame Machine Learning pre optimalizáciu kampaní na zisk a ignorujeme výnosy a PNO. Sústreďujeme sa na maximalizovanie ziskovosti a návratnosti investície (ROI).