O súťaži

Digital PIE 2018

II. ročník unikátnej súťaže digitálneho marketingu na Slovensku.Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťaž je určená len projektom v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Súťažia vždy projekty vytvorené a ukončené v uplynulom kalendárnom roku. V druhom ročníku súťažia práce, ktoré boli ukončené v roku 2017.

Digital PIE má 3 kategórie. Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či bude jeho práca súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých troch kategóriách naraz.
P ako Performance – výkon, výsledky
Výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom.
I ako Idea – nápad, kreativita
V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.
E ako Execution – prevedenie, spracovanie
Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu.


V Digital PIE budú rozhodovať 2 poroty:
Veľká porota bude zložená zo všetkých prihlasovateľov a bude rozhodovať o postupe prác na shortlist. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť hodnotenia.
Kmeňová porota má 14 členov. 12 z nich tvoria odborníci z rôznych oblastí biznisu a digitálneho marketingu volení Valným zhromaždením ADMA, jeden porotca je novinovaný Valným zhromaždením IAB Slovakia a jeden porotca sa do Kmeňovej poroty dostane žrebovaním z Veľkej poroty (pričom nesmie ísť o zástupcu agentúry/firmy, ktorá už zastúpenie v Kmeňovej porote má). Kmeňová porota bude rozhodovať o finálnej podobe shortlistu a tiež o udelení hlavných cien Digital PIE. Mená porotcov Kmeňovej poroty nájdete v sekcii Porota

Víťazi jednotlivých kategórií Digital PIE získajú originálne ocenenie – časť z digitálneho koláča na špeciálnom „podnose“. Víťazov v jednotlivých kategóriách môže byť viac, porota bude prihliadať na pestrosť typov prác pri rozhodovaní o oceneniach.
Okrem hlavnej ceny Digital PIE budú práce bojovať o shortlistové ocenenia Digital Nominee v jednotlivých kategóriách. 

Poplatky za prihlásenie práce su v aktuálnom ročníku nasledovné:
2. januára až 19. januára (129 € - nečlenovia ADMA, 99 € členovia ADMA a IAB)
20. januára až 26. januára (149 € - nečlenovia ADMA, 99 € členovia ADMA a IAB)
Po 26. januári (169 € - nečlenovia ADMA, 129 € členovia ADMA a IAB)

Kompletné pravidlá Digital PIE 2018 nájdete v Štatúte súťaže.