Atómová zbraň na optimalizáciu kampaní pre miestne atrakcie

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Basta digital
  • Klient
    MiniFARMA
  • Podkategórie

V Basta digital sme vyvinuli atómovú zbraň na optimalizáciu kampaní, ktorých cieľom je fyzická návšteva napríklad miestnej atrakcie. Pomocou nej vieme spoľahlivo predpovedať, či sa vďaka marketingovým aktivitám a komunikácii krivka s metrikami vyjadrujúcimi \“zámer navštíviť\“ zlomí smerom nahor.