Bratislava sa ráta / mesto na Dunaji so žalúdkom na vode

  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Slovák & Friends
  • Klient
    Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Podkategórie

V rámci kampane Bratislava sa ráta, ktorej cieľom bolo motivovať Bratislavčanov a Bratislavčanky k online sčítaniu sme potrebovali osloviť aj mladšiu cieľovú skupinu. Špeciálne pre ňu sme pripravili video, v ktorom sme použili úprimné copy v štýle slam poetry hovoriace nielen o pozitívnych stránkach mesta, ale aj o jeho nedokonalostiach.