Dobré meniť netreba

  • e Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Zaraguza
  • Klient
    Baliarne obchodu, a. s. Poprad
  • Podkategórie

Popradská káva sa omladzuje a modernizuje. Našou dlhodobou stratégiou je robiť značku kultúrne a spoločensky aktuálnu. Preto sme po témach ako PREDSUDKY a TOLERANCIA otvorili niečo nové.
Žijeme v skutočne bláznivej dobe, kde ľudia už ani nevedia kým sú, lebo sa im z každej stránky pripomína to, kým nie sú. Majú robiť to aj hento, lebo inak nenájdu šťastie, krásu, produktivitu a sú stratenou existenciou vo vesmíre večnej nespokojnosti:).
Získali sme 1,6 milióna zhliadnutí video obsahu. Na YouTube malo hlavné video o dĺžke 1:14min priemernú dopozerateľnosť až 84%. Na Facebooku sme získali takmer 9,5 tisíc reakcií, z toho až 2700 zdieľaní.