Expandujúca interaktívna reklama v programmaticu. Nové univerzálne riešenie na trhu…

  • dms Strieborný PIE
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    ETARGET
  • Klient
  • Podkategórie

Etarget poskytuje komplexný a automatizovaný servis na spustenie pútavej expandujúcej online kampane prostredníctvom programmaticu krížom cez celý mediálny trh.
Riešenie Etargetu prináša hodnotnejšie výsledky kampaní, zvyšovanie povedomia o značke a nové poznatky o publiku.
Kľučové poznatky za rok od spustenia produktu:
– vyššia miera pozornosti používateľa webu
– viac času stráveného s reklamou značky
– podrobné údaje o interakciách s reklamami
– prinášame skúsenosti so značkou bez nutnosti klikať na reklamy
Výhody pre mediálne domy:
– jednorázová a jednoduchá implementácia, žiadne ďalšie starosti
– zvyšuje CPM v porovnaní so štandardným bannerovým formátom
– získanie dodatočné príjmy od priamych inzerentov Etarget
Výhody pre zadávateľov reklamy:
– s výrazne zvýšenou mierou zapojenia a zapamätateľnosti
– za zlomok nákladov
– s novými dátami o reklame -detailnejšie ukazovatele výkonnosti
– nová zákaznícka skúsenosť so značkou
– posilniť predajnú pozíciu a zachovať konkurenčnú výhodu