Hodina deťom s jedným rodičom

  • e Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Slovák & Friends
  • Klient
    Nadácia pre deti Slovenska
  • Podkategórie

Nadácia pre deti Slovenska sa rozhodla zmeniť positioning projektu Hodina deťom a venovať ho rodinám s jedným rodičom. Aby sme ukázali v akej situácii sa takéto rodiny nachádzajú, rozhodli sme sa priniesť príbeh otca, ktorý vychováva svoju dcéru sám. Video zachytáva situácie, ktoré k výchove detí patria – či už tie pekné a intímne chvíle, akou je napríklad uspávanie malej dcérky až po napäté situácie s deťmi v puberte. Cieľom kampane bolo ukázať insighty, v ktorých sa uvida aj rodiny s dvomi rodičmi, ktoré tvoria cieľovú skupinu kampane. Zároveň sme nechceli ukázať len trápenie osamelých rodičov, práve naopak, ich snahu byť čo najlepšími napriek všetkým negatívam, ktoré sami zažívajú. Tento motív podčiarkuje aj skladba Otec kapely Korben Dallas.