Jeden by nemal robiť všetko

 • i
 • Shortlist
 • i
 • e
 • Digital Pie 2020
 • Autor
  Elite Solutions
 • Klient
  SHP Harmanec

Napriek dlhotrvajúcemu spoločenskému tlaku je myšlienka rodovej rovnosti stále len myšlienkou. V mnohých oblastiach existujé veľká nerovnosť a jednou z nich je aj domácnosť. Ženy sú častokrát vnímané iba ako manželky, matky či opatrovateľky, ktoré navaria alebo upracú. V spolupráci so značkou Harmony sme sa rozhodli o tomto probléme povedať viac. Pri príležitosti uvedenia nových papierových utierok na rôzne použitie, sme vytvorili kampaň so silným posolstvom – Jeden by nemal robiť všetko.