Jeden by nemal robiť všetko

  • i Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Elite Solutions
  • Klient
    SHP Harmanec
  • Podkategórie

Napriek dlhotrvajúcemu spoločenskému tlaku je myšlienka rodovej rovnosti stále len myšlienkou. V mnohých oblastiach existujé veľká nerovnosť a jednou z nich je aj domácnosť. Ženy sú častokrát vnímané iba ako manželky, matky či opatrovateľky, ktoré navaria alebo upracú. V spolupráci so značkou Harmony sme sa rozhodli o tomto probléme povedať viac. Pri príležitosti uvedenia nových papierových utierok na rôzne použitie, sme vytvorili kampaň so silným posolstvom – Jeden by nemal robiť všetko.