Jediné želanie

  • p
  • Shortlist
  • Digital Pie 2021
  • Autor
    Elite | Monday Lovers
  • Klient
    Depaul Slovensko

Je to už 15 rokov, čo sa vytvorila skupinka dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa otvorila prvá nízkoprahová nocľaháreň na Slovensku.

Odvtedy Depaul poskytol ľuďom bez domova už viac ako 857 000 nocľahov, to však stále nestačí a pre Depaul je tak každý rok nesmierne náročné zvládnuť obdobie mrazov a poskytnúť prístrešok každému, kto to potrebuje.

Aby sme poukázali na tento problém a zároveň si pripomenuli históriu a význam organizácie, tohtoročnú zimnú kampaň sme sa rozhodli spojiť s „oslavou“ jej 15. výročia.

Výsledky online kampane s mediálnym rozpočtom len 430 €:
– Nárast pravidelných darcov až o 45% (6x viac nových pravidelných darcov v porovnaní s minuloročnou kampaňou)
– Nárast objemu darov počas kampane o 280% (spolu s darmi v nasledujúcich mesiacoch od nových pravidelných darcov v hodnote 88 799 € za rok)
– Return on Advertising Spend 20 640 %