Let’s Play

  • i
  • e
  • Winner
  • Digital Pie 2021
  • Autor
    dotcom advertising
  • Klient
    Slovnaft, a. s

Postavili sme školu v Minecrafte, v ktorej si každý mohol skúsiť vyriešiť úlohy z rovnakých predmetov ako na skutočných prijímačkách na strednú školu. Tými ich previedol youtuber Asimister.