Lexika: Content marketing + Google Cloud Translation pre rast leadov

  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Visibility
  • Klient
    Lexika
  • Podkategórie

Nášmu dlhoročnému klientovi Lexika sa úspešne staráme predovšetkým o rast organickej návštevnosti. V roku 2020 sme navrhli na web klienta dva nové nástroje, z toho jeden s využitím technológie Google Cloud Translation.

CIELE:

Zvýšiť organickú návštevnosť medziročne o 50 %
Zvýšiť počet dopytov po cenovej ponuke o 20 %
Poraziť vedúceho konkurenta vo viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania Google

RIEŠENIE:

Dlhodobý SEO a content marketingový projekt s tvorbou článkov podľa obsahovej stratégie, linkbuilding a on-page SEO odporúčania.
V roku 2020 sme navrhli pre web klienta 2 nové bezplatné nástroje na verejnosť:
Prekladač Lexika, ktorý využíva technológiu Google Cloud Translate a
Nástroj na prepočet normostrán.

VÝSLEDKY:

– Organická návštevnosť medziročne stúpla o 166,35 %
– Vyžiadanie cenovej ponuky stúplo o 31,08 %
– Lexika je 1. vo viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania Google

Vďaka novátorskému prístupu sme stanovené ciele splnili a predbehli sme vedúcu konkurenciu.