Ľudia ako vy investujú

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Zaraguza, Screenstein, WAVEMAKER Slovakia
  • Klient
    Slovenská sporiteľňa
  • Podkategórie

Ako motivovať k investovaniu tých, ktorých racio argumenty z veľkej ATL kampane nepresvedčili? Využili sme behaviorálne princípy. Najmä fenomén porovnávania sa s ostatnými a tiež strach z premárnenej príležitosti. Vytvorili sme jednoduchý webový nástroj, v ktorom návštevníci zadajú svoj vek a bydlisko. Nástroj im na základe anonymizovaných dát od našich klientov, ktorí už investujú ukáže, ako investujú ľudia, ktorí sú im podobní. Performance kampaň bola postavená na DCO programaticky nakupovaných banneroch, vďaka čomu sme vedeli potenciálnym klientom ukázať pre nich relevantnú dynamickú kreatívu. Sporenie si vďaka tomu priamo v Apke George otvorilo takmer 500 klientov.