Najlepší nástroj pre živnostníkov

  • e Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    THIS IS LOCCO
  • Klient
    Tatra banka
  • Podkategórie

V našom hero videu sme ukázali, že aj keď práca a prostredie živnostníkov je rozdielna, najlepší nástroj pre každého z nich je rovnaký – Živnostenský účet v Tatra banke.

Ukázali sme to na 6 živnostníkoch z rôznych oblastí. Na vizualizáciu sme využili unikátne mechanické rameno BOLT, ktoré malo naprogramovaný pohyb, ktorý opakovalo dokola. Autentický pohyb sme však potrebovali aj od našich živnostíkov. Aby sa hýbali presne tak, ako ďalší živnostníci. No na rozdiel od stroja sa ľudia nedajú tak ľahko naprogramovať.
No nakoniec sa nám podarilo docieliť rovnaký pohyb, všetci sa hýbali na milimeter rovnako v úplne inej scéne.