Najťažšia rola

  • p i Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    JANDL
  • Klient
    Plamienok n.o.
  • Podkategórie

Plamienok každoročne realizuje fundraisingovú kampaň, ktorej cieľom je získať financie potrebné na chod organizácie. Tento rok sme kampaň postavili na silnej a jednoduchej idei – casting, na ktorom sa mali herci vžiť do tej najťažšej roly – roly rodiča nevyliečiteľne chorého dieťaťa.
Stratégia spočívala v kombinácii Push a Pull stratégie. Najprv sme zasahovali širšie publikum awarenesovými formátmi, ktoré potom dopĺňal natívny obsah. Ten pozostával z pacientských príbehov a pravidelných výziev. Takto sme publikum dokázali aktivovať k darovaniu vždy vtedy, keď počet darov začínal klesať.
Počas kampane sme vyzbierali rekordnú čiastku 95 861€, ktorá prišla až z 2 826 darov. Podarilo sa nám tak vytvoriť najúspešnejšiu kampaň Plamienka na jednorazových darcov a naplniť cieľ kampane 30 000€ na 320%. Kampaň bola mimoriadne úspešná aj z pohľadu celkovej návratnosti marketingovej investície. Naše ROMI dosiahlo hodnotu 368%, čiže každé investované 1€ prinieslo organizácii 3,68€ spať.