PF2022

  • e Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    MullenLowe GGK
  • Klient
    MullenLowe GGK
  • Podkategórie

Rok 2021 bol pre nás mimoriadne úspešný. Agentúra narástla, vyhralo sa veľa tendrov a vznikla nová digitálna divízia. Na pripomenutie týchto úspechov sme využili nové digitálne kompetencie – print zobrazujúci molekulu úspechu nevznikol vo photoshope ale programovaním – metódou creative coding. Doprevádzal ho 3D model molekuly dopamínu vytlačený na 3D tlačiarmi.