Prijateľní.sk

  • i
  • Shortlist
  • Digital Pie 2022
  • Autor
    Respect APP, SKPR STRATEGIES, GOOD IDEAS
  • Klient
    Divé maky

Rómovia majú o polovciu menšiu šancu, že im na poslaný životopis niekto odpovie. Chceli sme upozorniť na tento hrozný štatistický údaj o diskriminácii Rómov na trhu práce. Vytvorili sme promovideo na absurdné riešenie tohto problému – neexistujúcu službu na webstránke prijatelni.sk, ktorá mala vybieliť Rómom v životopisoch fotografie, zmeniť im mená a miesto, odkiaľ pochádzali. Na instagrame prezidenta SR odpromovala kampaň jeho stážistka Ivetka a informácia o predsudkoch sa šrila medzi firmy. Tie sa potom pridávali do zoznamu zodpovedných zamestnávateľov na stránke – momentálne sa k iniciatíve hlási vyše 140 firiem, ktoré deklarujú, že pri výbere zamestnancov nikoho nediskriminujú.