Svet nápojov rastie s nami

  • Digital Pie 2024
  • Autor
    RIESENIA.com, Alvolia.com
  • Klient
    Svet nápojov
  • Podkategórie

Svet nápojov je e-shop s alkoholom s fľašami z celého sveta. Vďaka výsledkom ideme s klientom zväčšovať ich sklady.

Spoločne s klientom sme pomocou kampaní cez Google Ads, Heureka, Facebook a newsletter dosiahli za rok 2018 nasledovné výsledky:

Medziročný rast výnosov z kampaní o 96 % a to pri medzoročnom navýšení mediálnych nákladov len o 10 %. Súčasne sme znížili medziročne podiel mediálnych nákladov na výnosoch o 44 %.

Ako presne sme to dosiahli sa dozviete vo videu 🙂