Svet Stromčekov: Viac Vianoc vďaka plateným kampaniam

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Visibility
  • Klient
    SvetStromcekov.sk
  • Podkategórie

Už druhý rok po sebe pomáhame slovenskému e-commerce klientovi Svet Stromčekov (svetstromcekov.sk) prinášať viac Vianoc do slovenských domácností. A on nás na oplátku núti prekonávať sa.

VÝZVA: Klient za nami prišiel v roku 2019 s ďalšou výzvou – znížiť podiel nákladov na obrate pod úroveň z minulého roka (9,04 %) a zdvojnásobiť obrat.

RIEŠENIE: Použili sme nové výkonnostné shopping kampane, zapli sme automatizáciu pomocou smart biddingu a s inzerciou sme začali skôr. Rozhodli sme sa využiť zvýšený objem vyhľadávania už počas septembra.

PODARILO SA NÁM PREKONAŤ SA?
Tržby cez reklamu medziročne narástli o 144,74 %.
Podiel nákladov na obrate sa medziročne znížil o 42,25 % na úroveň 5,22 %.
Počet transakcií vzrástol medziročne o 57,2 % na 731

Cieľ sme splnili, dokonca presiahli, a tak sme okrem vianočnej atmosféry do stoviek domácností priniesli vianočný darček v podobe dobre odvedenej práce nielen klientovi, ale aj sebe.