Tatratea World Tour

  • e Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    TRIAD Advertising
  • Klient
    Tatratea
  • Podkategórie

Fľašu Tatratea si ľudia často berú na svoje cesty po svete. Či už ako spomienku na Slovensko, alebo ako dar, ktorý nás Slovákov vystihuje a reprezentuje. Vedeli by sme takto dostať Tatratea do celého sveta? A tak vzniklo Tatratea World Tour – instagramový cestovateľský denník, ktorý zaznamenáva krok za krokom všetky momenty, keď sa ľudia pochvália fľašou na sociálnych sieťach. A keďže naše portfólio je široké a má rôznu stupňovitosť – 17%, 22%, 27%, … až 72%, berieme sme jednotlivé fľaše ako míľniky na našej ceste. Pri každom míľniku sme žrebovali jedného z našich cestovateľov, ktorý vyhral letenku do krajiny, kde ešte Tatratea nebolo.