Vyliečme nezáujem

  • p
  • Digital Pie 2023
  • Autor
    PS:Digital pre Mark BBDO
  • Klient
    Linka Dôvery Nezábudka
  • Podkategórie

Po strate sponzorov a zamietnutých žiadostiach o podporu musela Linka Dôvery Nezábudka zaniknúť. Počas jej fungovania pomáhala 8 500 ľuďom ročne a počet samovrážd klesol o 10 %. S kreatívou od Mark BBDO a PR podporou Prime Time sme sa podieľali na snahe o jej obnovenie crowdfundingovým spôsobom a videami s celebritami. Napriek menšiemu počtu dobrovoľníkov, ktorí sa pohybovali v menej mestách, sa podarilo vyzbierať viac peňazí ako minulý rok, téma spôsobila veľký ohlas verejnosti a aj keď sme nevyzbierali celú žiadanú sumu, snaženie vyvrcholilo otvoreným listom riaditeľa Martina Knuta premiérovi Pellegrinimu, ktorý sa po osobnom stretnutí nakoniec rozhodol projekt dofinancovať z verejných zdrojov.