Zmenou optimalizácie kampaní na zisk sme zabezpečili Svetu nápojov výrazný rast už 3. rok po sebe.

  • Digital Pie 2024
  • Autor
    RIESENIA
  • Klient
    Svet Nápojov
  • Podkategórie

Svet nápojov je popredný predajca alkoholu na Slovensku a už známa značka na Digital Pie. Za performance sme si odniesli koláč 2 roky po sebe a ako jediní zo SR a ČR sme sa dostali do finále Google Premier Partner Awards.

Bola pre nás teda výzva prekonať naše vlastné výsledky.

Spoločne s klientom rastieme už 3 roky po sebe. Za rok 2019 sme zvýšili výnosy z kampaní o 58 % pri znížení podielu nákladov na výnosoch (PNO), čo je v absolútnych číslach rast väčší než za predošlé roky.

A to aj napriek tomu, že pre alkohol je Google Shopping funkčne nepoužiteľný.

Čo nám však zásadne zlepšilo výsledky? Pred zimnou sezónou sme začali naplno optimalizovať kampane na zisk.

Čiže z hodnoty každej objednávky odčítame nákupnú cenu tovaru, poštovné a zľavy. Vďaka tomu kampane maximalizujú zisky namiesto výnosov.

Čo na to hovorí klient? “Aj tento rok nás RIESENIA posunuli ďalej. Teraz už pracujeme so ziskami namiesto výnosov. Tak by to malo vyzerať.”