ZOMRI taška

  • i Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Kreatívna Dvojica
  • Klient
    Kreatívna Dvojica (selfpromo)
  • Podkategórie

Vďaka dobre zvolenej taktike sa nám podarilo prevziať mediálny priestor na Zomri a využiť jeho mediálnu silu na vlastné promo. Vytvorili sme zaujímavý obsah, ktorý sa stal nástrojom šírenia našej značky. Vďaka tomu sme oslovili aj ľudí mimo marketingej bubliny, získali publicitu úplne zadarmo a tiež aj nové dopyty na naše marketingové služby.