Zvýšenie predajov hlasových služieb cez e-shop so zníženým mediálnym rozpočtom

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2024
  • Autor
    Zaraguza
  • Klient
    Orange
  • Podkategórie

Orange ako jeden z veľkých hráčov telco trhu potrebuje kontinuálne rásť a zvyšovať predaje na svojom e-shope.
Našou úlohou bolo rásť v predajoch hlasových služieb na e-shope.
To všetko pri saturovanom trhu, kedy ponuka všetkých hlavných hráčov je veľmi vyrovnaná.
Kľúčové výsledky nášho ročného úsilia:
52,5 % medziročný nárast predajných transakcií hlasových služieb cez e-shop
65 % medziročný nárast obratu predaja hlasových služieb cez e-shop
3,2 % medziročný pokles sumy mediálnych investícií
E-shop nebol podporený žiadnou zásadnou ATL kampaňou, v porovnaní s predošlým rokom mal vo zvyšnej komunikácii 360° mixu porovnateľný priestor.
Veríme, že za efektívnym rastom stojí konkurencieschopná ponuka a poctivá mediálno, analyticko, výkonnostná práca.