O súťaži

Digital PIE 2023

VII. ročník súťaže digitálneho marketingu na Slovensku.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťaž je určená len projektom v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Súťažia vždy projekty vytvorené a ukončené v uplynulom kalendárnom roku. V siedmom ročníku súťažia práce, ktoré boli ukončené v roku 2022.

Digital PIE má 3 kategórie a špeciálne ocenenie IAB SLOVAKIA. Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či bude jeho práca súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých troch hlavných kategóriách naraz.

P ako PERFORMANCE – výkon, výsledky
Výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

I ako IDEA – nápad, kreativita
V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

E ako EXECUTION – prevedenie, spracovanie
Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Špeciálne ocenenie IAB Slovakia – Digital Media Solution
Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Tieto inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií.

V Digital PIE budú rozhodovať 2 poroty:
Špecializovaná porota: Úvodnú selekciu zo všetkých prihlásených prác spraví Špecializovaná porota, ktorá sa skladá z 3 samostatných špecializácii (porôt): Performance, Idea, Execution. Členmi jednotlivých špecializácií bude vždy 5 porotcov v nasledovnom zložení: 3 porotcovia (za danú kategóriu) z Kmeňovej poroty + 2 vyžrebovaní spomedzi všetkých prihlasovateľov prác v danom ročníku v danej kategórii. Žrebovať sa bude prihlasujúca agentúra/prihlasovateľ, nie konkrétny človek, pričom platí, že vyžrebovaná agentúra nesmie mať svojho zástupcu medzi špecialistami z Kmeňovej poroty v danej kategórii.

Kmeňová porota má 13 členov. 13 z nich tvoria odborníci z rôznych oblastí biznisu a digitálneho marketingu volení Valným zhromaždením ADMA a jeden porotca je nominovaný Valným zhromaždením IAB Slovakia. Kmeňová porota bude rozhodovať o finálnej podobe shortlistu a tiež o udelení hlavných cien Digital PIE. Mená porotcov Kmeňovej poroty nájdete v sekcii Porota.

Víťazi jednotlivých kategórií Digital PIE získajú originálne ocenenie – časť z digitálneho koláča na špeciálnom „podnose“. Víťazov v jednotlivých kategóriách môže byť viac, porota bude prihliadať na pestrosť typov prác pri rozhodovaní o oceneniach. Okrem hlavnej ceny Digital PIE budú práce bojovať o shortlistové ocenenia Digital Nominee v jednotlivých kategóriách.

Poplatky za prihlásenie práce sú v aktuálnom ročníku nasledovné:
16. januára – 3. februára (149 €)
4. februára – 17. februára (169 € – nečlenovia ADMA, 149 € členovia ADMA a IAB)
po 18. februári (199 € – nečlenovia ADMA, 169 € členovia ADMA a IAB)

Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do hlavných troch súťažných kategórií (PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION). Prihlasovací poplatok za každú ďalšiu prihlášku do jednotlivých podkategórií je stanovená na 99,- EUR.

Každý prihlasovateľ získa 1 vstup na slávnostný galavečer bez ohľadu na počet prihlásených prác do aktuálneho ročníka.

Kompletné pravidlá Digital PIE 2023 nájdete v Štatúte súťaže.