O súťaži

Digital PIE 2024

VIII. ročník súťaže digitálneho marketingu na Slovensku.

Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťaž je určená len projektom v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Súťažia vždy projekty vytvorené a ukončené v uplynulom kalendárnom roku. V ôsmom ročníku súťažia práce, ktoré boli ukončené v roku 2023.

Digital PIE má 3 kategórie a špeciálne ocenenie IAB SLOVAKIA. Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či bude jeho práca súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých troch hlavných kategóriách naraz.

P ako PERFORMANCE – výkon, výsledky
Výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov.

I ako IDEA – nápad, kreativita
V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

E ako EXECUTION – prevedenie, spracovanie
Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Špeciálne ocenenie IAB Slovakia – Digital Media Solution
Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Tieto inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií.

Digital PIE má 4 Špecializované poroty:
Poroty súťažných kategórií IDEA, EXECUTION sú zložené zo špecialistov z členských agentúr ADMA, kreatívcov z radov ADC, klientov a odborníkov – osobností z reklamného a marketingového prostredia. Porota kategórie PERFORMANCE je zložená z radov špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov. Porotu DIGITAL MEDIA SOLUTION tvoria členovia Združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia.

Víťazi jednotlivých kategórií Digital PIE získajú originálne ocenenie – časť z digitálneho koláča na špeciálnom „podnose“. Víťazov v jednotlivých kategóriách môže byť viac, porota bude prihliadať na pestrosť typov prác pri rozhodovaní o oceneniach. Okrem hlavnej ceny Digital PIE budú práce bojovať o shortlistové ocenenia v jednotlivých kategóriách.

Poplatky za prihlásenie práce sú v aktuálnom ročníku nasledovné:
15. januára – 2. februára (149 €)
3. februára – 16. februára (169 € – nečlenovia ADMA a IAB, 149 € členovia ADMA a IAB)
po 17. februári (199 € – nečlenovia ADMA a IAB, 169 € členovia ADMA a IAB)

Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do hlavných troch súťažných kategórií (PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION). Prihlasovací poplatok za každú ďalšiu prihlášku do jednotlivých podkategórií je stanovená na 99,- EUR.

Každý prihlasovateľ získa 1 vstup na slávnostný galavečer bez ohľadu na počet prihlásených prác do aktuálneho ročníka.

Kompletné pravidlá Digital PIE 2024 nájdete v Štatúte súťaže.